OnsHouten.nl

OnsHouten.nl is een website voor en door bewoners van Houten, waarmee we al het moois van onze gemeente met elkaar willen delen.

OnsHouten is in 2013 van start gegaan als een website, begonnen als bewonersinitiatief en ondersteund door ‘van Houten & Co’. In 2014 is de Stichting OnsHouten opgericht met als doel het leveren van een bijdrage aan een prettig woon-, leef-, leer- en werkklimaat in de gemeente Houten. OnsHouten wil haar doel bereiken door het (doen) verzamelen en verspreiden van wetenswaardigheden over Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy, onder meer op de website "onshouten.nl", en alle overige activiteiten die daarmee verband houden.

OnsHouten.nl wordt gemaakt door vrijwilligers, die op deze manier willen meebouwen aan de gemeente Houten. We willen de mooie, positieve activiteiten en gebeurtenissen in onze gemeente voor iedereen bekend maken.  Inmiddels is OnsHouten actief op InternetFacebookTwitter en levert een bijdrage aan EigenHoutje Magazine.

Kijk voor meer informatie op www.onshouten.nl.
Of op www.facebook.com/onshouten.nl .