Het Vertrouwde Dorp

Het Vertrouwde Dorp: een dementievriendelijke gemeenschap in een dementievriendelijke omgeving. Het Vertrouwde Dorp betreft een particulier kleinschalige PGB woonzorglocatie met 24 woningen voor mensen met dementie, waar een  zorgondernemersechtpaar bij zal gaan wonen. Het biedt voor een grote groep ouderen in de gemeente Houten een uniek, vernieuwend en volwaardig alternatief voor de reguliere verpleeginstellingen.

Een initiatief waarbij het wonen en het eigen leven van de mens (in dit geval de oudere met dementie) centraal staat, waarbij de begeleiding en zorg anders, beter, goedkoper en met voldoende aandacht voor bewoners wordt georganiseerd. Een nieuw initiatief waarbij de optie van een bijzondere samenwerking met De KrachtFabriek en realisatie van een Ontmoetingscentrum invulling geeft aan een grote maatschappelijke behoefte. Een unieke samenwerking die leidt tot een 'win-win' situatie voor onze organisaties, bewoners, ‘inspirators’ en deelnemers Ontmoetingscentrum en die kansen biedt tot beleving, meedoen (participatie) en ontmoeting voor vele (bijzondere) doelgroepen in de gemeente Houten. Dit initiatief wordt momenteel verder uitgewerkt in samenwerking met de in het onderstaande document genoemde initiatiefnemers en instanties.

https://hetvertrouwdedorp.nl/