Zwanenbeheer Houten

Zwanenbeheer Houten houdt  zich bezig met het in kaart brengen en bestuderen van de zwanen in Houten. Zwanenbeheer Houten zet zich ook in voor het behoud van zwanen en een goede leefomgeving voor de zwanen, bijvoorbeeld voor het verbod op Zwanendriften.

Tegelijk met de invoering van de nieuwe natuurwet komt er met ingang van juli 2016 een verbod op zwanendriften.

Meer informatie: www.zwanenbeheerhouten.nl