Wereldhuis, Houten Ontmoet

Het Wereldhuis Houten is een plaats van ontmoeting en heeft tot doel sociaal isolement te doorbreken.

Stichting Houten Ontmoet, in casu het 'Wereldhuis, Plek van Ontmoeting' heeft als missie de gelegenheid te bieden voor ontmoetingen tussen bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement.
Randvoorwaarde voor het Wereldhuis is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het Wereldhuis mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten. 

Dagelijks kun je het Wereldhuis inlopen van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur om even tot rust te komen, een boek of blad te lezen of zomaar iemand te ontmoeten. 
Lekker onder het genot van een gratis kop koffie of thee te drinken. Je kunt ook een babbeltje maken met de aanwezige gastvrouw of gastheer.
Adres: Het Wereldhuis, Lupine-oord 4 - 6, 3991 VJ Houten (voormalige basisschool De Wegwijzer)
Meer info: http://www.houtenontmoet.nl/activiteitenenopeningstijden/