Vrijwilligers Academie Houten

De Vrijwilligers Academie Houten is een non-profit organisatie waar scholing wordt gegeven voor en door vrijwilligers.

De inzet van vrijwilligers in Houten groeit en is van groot belang voor de Houtense samenleving. Het is belangrijk om vrijwilligers goed toe te rusten op hun taak. Dat kan via de Vrijwilligers Academie Houten, oorspronkelijk een initiatief van Van Houten&co, waar vraag en aanbod op het gebied van scholing bij elkaar komen.

Er zijn in Houten veel organisaties die werken met vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die diverse soorten taken of functies vervullen. Dit gebeurt in verschillende sectoren en op diverse niveaus. Bijvoorbeeld  op bestuurlijk niveau, organisatieniveau, in de hulpverlening, bij activiteiten, administratieve werkzaamheden etc. Jong en oud kan vrijwilliger zijn. Scholing is vaak belangrijk om vrijwilligers vaardigheden te leren en beter toe te rusten op hun taak.

Meer informatie: https://www.vanhoutenenco.nl/vrijwilligers-contact/