Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' Houten

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’* is in april 1967 opgericht als werkgroep van de Historische Kring “Tussen Rijn en Lek” en houdt zich bezig met archeologie in Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal. 

De leden beoordelen plannen, doen opgravingen (op verzoek van gemeente of provincie), conserveren, bestuderen en bewaren archeologische vondsten en gegevens. De werkgroep toont de vondsten in het archeologisch museum en zij  publiceert artikelen en boekjes. Daarnaast verzorgt zij op verzoek presentaties of lesprogramma’s. De werkgroep is aangesloten bij de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland).

De bewoning van Houten kent een zeer lange geschiedenis. Sporen in de bodem getuigen daarvan. Op grond van deze sporen is bekend dat hier al zo’n 4 millennia terug mensen leefden en dat de menselijke bewoning een meer permanent karakter kreeg in de IJzertijd (ca 650–15 v. Chr.). Uit deze periode, en de perioden daarna, zijn in de gemeente Houten vindplaatsen bekend van menselijke activiteiten. Van groot belang zijn vooral de sporen van menselijke bewoning uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen.
In Houten zijn 18 archeologische rijksmonumenten aanwezig en meer dan 140 terreinen met archeologische waarde. Deze monumenten zijn niet bovengronds te zien zoals bijvoorbeeld gebouwen. Daarnaast kent een zeer groot deel van het grondgebied van Houten (met name de hoog gelegen gronden) een hoge trefkans op archeologische vondsten.

Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’
Het Oude Station
Stationserf 99
3991 KX Houten
http://www.archeologiehouten.nl
https://www.facebook.com/pages/Archeologie-Houten