Buurtapp

De BuurtApp is een initiatief van Buurtcontact.nl, een organisatie met als doel door middel van internettoepassingen het contact te bevorderen en vergemakkelijken tussen mensen die bij elkaar in de buurt wonen.

De organisatie is in 2014 opgericht naar aanleiding van een verdrietig voorval waarover in november 2013 in alle nationale media werd bericht. De bewoonster van een huis bleek na haar overlijden 10 jaar onopgemerkt in haar woning te hebben gelegen. Hoewel dit soort situaties nooit helemaal voorkomen kan worden, zijn we van Buurtapp ervan overtuigd dat de kans hierop veel kleiner is, als buurtbewoners elkaar beter kennen. Ook in Houten zijn er inwoners al aangesloten bij Buurtapp.
Met de BuurtApp hopen we dat mensen die bij elkaar in de buurt wonen meer contact zullen hebben, elkaar beter leren kennen, elkaar meer helpen en ondersteunen, en dat ze daardoor ook met meer plezier in hun buurt zullen wonen.

Voor meer informatie: http://buurtapp.nl/buurtapp-organisatie/