Prago

Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) geeft praktische lessen basiseducatie voor volwassenen die moeite hebben met leren. Prago biedt deze groep de helpende hand. Bij ons ontwikkelen zij hun vaardigheden in onder meer lezen, schrijven en rekenen. De nadruk ligt op vaardigheden waar zij baat bij hebben in hun dagelijks leven, zoals een formulier invullen, de krant lezen en rekenen met geld.

Voor wie

Prago is er voor mensen vanaf 18 jaar die moeite hebben met leren en niet inburgeringsplichtig zijn. Onze cursisten zijn bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking of licht psychiatrische aandoening, mensen met een leerachterstand en mensen die om een andere reden niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs.

Waarom Prago

Bij Prago staat niet de lesstof centraal, maar de cursist. Leren bij Prago is leren in een veilige en vriendelijke omgeving. Onze cursisten ontwikkelen hun alledaagse basisvaardigheden, krijgen meer zelfvertrouwen, worden zelfstandiger en zelfredzamer. En, ook niet onbelangrijk, leren bij Prago is leuk! De cursist leert nieuwe mensen kennen en krijgt meer plezier in leren.

Prago Houten

Gebouw Reinaerde De Weteringhoek
Draaibrug 3
3991 LA Houten

telefoon: 06 83 80 88 99 (bereikbaar op dinsdagavond en donderdagavond)

http://prago.nl/